Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite constantvastgoed.nl en alle vanuit deze site te benaderen internetsites die in beheer, bezit zijn van of worden onderhouden door Constant Vastgoed Hierna te noemen ‘’de website”.

De voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en in de toekomst op te richten kantoren van Constant Vastgoed.

Constant Vastgoed Nederland houdt hoofdkantoor te Breda op het adres 4811 TS, Haagdijk 213. Bezoek geschiedt alleen op afspraak.

Op het gebruik van de website zijn de Algemene voorwaarden Constant Vastgoed, het Privacybeleid, de Disclaimer en andere aanvullende regelgevende documenten die Constant Vastgoed publiceert op de website van toepassing.

Aansprakelijkheid
De website is met uiterste zorg samengesteld. Constant Vastgoed kan echter niet garanderen dat de informatie op de website volledig, juist en/of actueel is. Beslissingen die u neemt op basis van informatie op de Internetsite zijn voor uw eigen rekening en risico. Bezoekers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan tekst of beeld, waaronder maar niet beperkt tot beschrijvingen van woningen, vermelding van voorwaarden of prijzen, foto’s, plattegronden en film. Constant Vastgoed is niet aansprakelijk voor (in)directe gevolgschade van advertenties, woningaanbod en overige content op de website of (in)directe schade voortkomende uit verzonden informatie door Constant Vastgoed.

Constant Vastgoed zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en dat deze voortdurend beschikbaar is. Constant Vastgoed kan echter niet garanderen dat de website altijd beschikbaar is en foutloos zonder enige vertragingen of onderbrekingen werkt. Constant Vastgoed aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor (in)directe schade, leed of inkomstenverlies als gevolg van onjuiste werking van de website.

Wijzigingen
Constant Vastgoed behoudt zich het recht voor om de op of via de website aangeboden informatie, inclusief deze Disclaimer, eenzijdig te wijzigen zonder hieraan voorafgaande bekendmaking. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd

Gebruik van de website
Gebruik van de website dat het gebruik van de website door andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Constant Vastgoed behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, databankrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behoudens schriftelijke toestemming van Constant Vastgoed is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op de website afgebeelde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, handelsnamen en logo’s. Het is de gebruiker of bezoeker van de website niet toegestaan om de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Constant Vastgoed. Het is wel toegestaan om informatie op de website af te drukken en/of te downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Linkverwijzingen
Verwijzingen naar externe websites die niet door Constant Vastgoed worden onderhouden of in bezit zijn alleen ter informatie van de bezoekers van de website. Constant Vastgoed kan niet instaan voor de inhoud, het functioneren, de actualiteit en de kwaliteit van producten of diensten die door externe websites worden aangeboden of gepromoot. Constant Vastgoed aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor websites die niet door Constant Vastgoed worden onderhouden of in bezit zijn.

Door gebruik te maken van de dienstverlening die wij u bieden via de website gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden

Recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Aanmeldformulier

Vul het formulier hieronder in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Wij zijn je partner in vastgoed. 

Contact

Kantoor Breda:
Haagdijk 213, 4811 TS Breda

Kantoor Amsterdam:
Beethovenstraat 713, 1083 HK Amsterdam

info@constantvastgoed.nl

BTW: NL863877540B01
KvK: 86151002

Openingstijden: ma - vrij 9:00 - 17:30

Kantoorbezoek uitsluitend op afspraak

Copyright © Constant Vastgoed